در حال بارگذاری ...

برگزاری برنامه نقد فیلم مستند مادرکشی در استان آذربایجان غربی مورخ 30 خرداد ماه

زمان: 30 خرداد ماه 96
مکان: سالن جلسات بنیاد نخبگان استان
تعداد مدعوین: 20 نفر
بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی در نظر دارد، برنامه نمایش و نقد فیلم مستند « مادر کشی » را با حضور مستعدین برتر تحت پوشش این بنیاد و تنی چند از اعضای هیئت های علمی مرتبط با حوزه آب و محیط زیست از دانشگاه های مرکز استان و سخنرانی جناب آقای دکتر زینال زاده ، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه و مدیر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه  با عنوان « بحران دریاچه ارومیه، علت ها و راهکارها »  برگزار نماید. مجموع مدعوین 20 نفر بوده و برنامه به مدت سه ساعت در تاریخ   30 خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار خواهد شد. 
نظرات کاربران