در حال بارگذاری ...

برگزاری برنامه نقد کتاب در استان آذربایجان غربی مورخ 27 تیر ماه

زمان: 27 تیرماه 1396
مکان: سالن جلسات بنیاد ننخبگان استان
بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی در نظر دارد، برنامه مطالعه و نقد کتاب « نشت نشا: جس‍تاری در پدیده فرار مغ‍زها»، نوشته رضا امیرخانی را با شرکت کلیه مستعدین برتر تحت پوشش این بنیاد و چند نفر از اعضای هیئت های علمی و دانشجویان دکترای دانشگاه های مرکز استان برگزار نماید.
مجموع مدعوین 20 نفر بوده و برنامه در تاریخ 27 تیر ماه سال جاری در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار خواهد شد.
نظرات کاربران