در حال بارگذاری ...

اردوی جهادی خراسان‌جنوبی با حضور اجتماع نخبگانی بومی در شهرستان طبس برگزار شد.

بنیاد نخبگان خراسان‌جنوبی با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و بسیج سازندگی استان، اردوی جهادی در بخش دستگردان شهرستان طبس را با حضور نخبگان و استعدادهای‌برتر برگزار کرد.

بررسی دلایل عقب‌افتادگی مناطق کم‌برخوردار، بررسی مخاطرات فرهنگی و تهدیدات مربوط به خورده فرهنگ‌های غلط و برنامه‌ریزی برای رفع آنها، بررسی ظرفیت اشتغال و ارائه راهکارهای مربوطه و بررسی شناسایی ظرفیت‌های علمی و استعدادهای‌برتر منطقه و برنامه‌ریزی مسیر رشد در چهار کمیتۀ تخصصی از مهمترین اهداف این اردو بود.

لازم به ذکر است، بخش دستگران دارای دو دهستان دستگردان و کوه‌یخاب است. در این بخش 93 روستا دارای سکنه هستند که 26 روستا دارای دهیاری‌اند و با مشورت بخشداری دستگردان و فرمانده پایگاه بسیج عشق‌آباد 8 روستا به عنوان هدف در این اردوی جهادی انتخاب شدند.
نظرات کاربران