در حال بارگذاری ...

نظر سنجی در خصوص جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان از سال 1386 با اعطای جوایز تحصیلی از دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور حمایت می‌کند. در سال 1393 برنامه‌های بنیاد برای این گروه از اجتماعات نخبگانی مورد آسیب‌شناسی و بازنگری قرارگرفت و با پیروی از رویکردهای سند راهبردی کشور در امور نخبگان، «آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» به تصویب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید. این آیین‌نامه تسهیلات متعدد ولی هدف‌مندی را برای دانشجویان برتر لحاظ می‌کندکه در قالب چهار جایزه «آموزش» ، «پژوهش» ، «فنّاوری» و «فرهنگ» به آنان اعطا می‌شود.
در این راستا پرسش‌نامه ای به آدرس
edu95.bmn.ir منظور دریافت نظر دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور درباره «رویکرد» و «چگونگی اجرا» و «عملکرد» این جایزه‌ها، تنظیم شده است و طبعاً نتایج آن بر برنامه‌ریزی بنیاد برای اعطای جوایز تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. خواهشمند است با پاسخ‌گویی به این پرسش‌نامه ما را در ارتقای خدمات فرمایید.
نظرات کاربران